Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящото споразумение урежда отношенията между сайта https://www.sablaznime.eu/ ("сайтът"), който се обслужва от администрацията на сайта ("Управление"), между Органа и
физическото лице ("Потребител"). Регистрация на потребител в сайта е възможно само след приемане на настоящото споразумение.
С приемането на настоящото споразумение:
Потвърждава, че е запознат с условията на настоящото споразумение.
Гарантира, че възрастта му не е по-малко от 18 години.
Лично носи отговорност за съдържанието и материалите, публикувани в сайта; за поддържане на конфиденциалността на разрешението му в сайта.
Съзнавайки, че в сайта може да се съдържат материали, които са насочени само за възрастни.
Се съгласява да използва Уебсайта в съответствие със съществуващите и приложими закони в тази област.
Се задължава да не публикува в електронната поща с отворен достъп, пощенски адреси, телефонни номера, адреси и друга информация за контакт.
Се задължава да не публикува обиди, нецензурни изрази, порнографски материали; материали, които обиждат човешкото достойнство.
Се задължава да не се подвеждат други потребители, както и да ги преследва; Не се опитвайте, без съгласуване с администрацията да продавате на други потребители на
всякакви продукти или услуги чрез Сайта за разпространение на рекламни материали.
Се съгласява да не публикува в сайта, да предлага услуги, особено за секс-услуги. Авторите да не показват никакви услуги в личната кореспонденция.
Съгласява да не използва в личната кореспонденция обиди, нецензурни изрази, връзки към порнографски материали и материали, които обиждат човешкото достойнство.
Се задължава да не качва Аватарни снимки с голо садържание - това може да прави само в лични албуми.
Се задължава да не качва снимки на трети страни без тяхно съгласие.
Администрацията си запазва правото да:
Променя Сайта по свое преценка.
Да променя настоящото споразумение едностранно.
Промените на такси, услуги, срокове на годност; Потребителят има право да прекрати платената услуга, в този случай, неизразходваните средства на потребителя ще бъдат
върнати към него по преценка на администрацията. Не е предвидено прехвърляне на средства от един потребител на друг.
Редактиране или изтриване на съдържанието, публикувано от потребител на уеб страницата, ако те не отговарят на условията на настоящото споразумение на администрацията
или да навреди на трети лица.
Използва се за неговото предназначение за съдържанието, публикувано от Потребителя на Сайта и са в публичното пространство, по-специално, разработване на рекламни
материали, публикуване на партньорски сайтове.
Администрация на сайта си запазва правото да изтрива профила си без допълнителни обяснения.
Администрацията не носи отговорност за:
За съдържанието, точността и надеждността на материалите публикувани от потребители.
За нараняване, увреждане, загуба на данни или всяка друга вреда, които се появява при използване на Сайта.

Снимка, защитена с парола
Снимка, защитена с парола
Снимка, защитена с парола